Oor Veiligheidskunde & Managementsystemen

Strategische veiligheidskundige adviezen worden gegeven a.i. project De Nieuwe N200.

Dit
omvat Integrale Veiligheid (volgens het RWS model)
Constructieve Veiligheid
Brandveiligheid
Arbeidsveiligheid
Sociale veiligheid
Verkeersveiligheid
Tunnel veiligheid
Machine veiligheid
Zee- en binnenvaart
Spoorweg veiligheid
Veiligheid tegen overstroming
Gevaarlijke stoffen (inrichting, transport)
Hulpverlening (bereikbaarheid, middelen, organisatie)


Het doel is om deze processen te bewaken tijdens de voorbereidende-, ontwerp- en uitvoeringsfase van de werkzaamheden bij de hoofdaannemer in opdracht van onderstaande partijen.

Schermafbeelding 2019-02-01 om 12.05.11