Oor Veiligheidskunde & Managementsystemenveiligheidskundige Maryke Oor kan voor u……

  • RI&E uitvoeren en toetsen
  • Trainingen en workshops verzorgen
  • Toezien op Integrale Veiligheid (volgens RWS model)
  • Inventarisatie en klassering bezwarende werkomstandigheden (TBW)
  • Structureren QHSE, middels managementsystemen
  • Certificatie begeleiden tot certificatie voor ISO 9001
  • (veiligheid) intrinsieke motivatie onderzoek
  • Coachen Veiligheidsprofessionals