Oor Veiligheidskunde & Managementsystemen

Chick on a mission: Maryke Oor (veiligheidskundige ZZP’er)

De missie van Maryke Oor is om het aantal ongevallen in Nederland BV te verminderen door middel van gedragsverandering. Dit kan bereikt worden door zoveel mogelijk kennis en ervaring te delen en zo praktische ondersteuning te bieden.
De RI&E is een prima basisinstrument waarbij de risico’s preventief beoordeeld worden met een gericht Plan van Aanpak. Er is echter meer onder de zon waarbij veiligheid toegepast kan worden op arbeidsveiligheid, maar ook breder op het gebied van Integrale Veiligheid.
Tijdens het werk bij VeiligheidNL zijn gedragscommunicatie campagnes ontwikkeld (bijna gratis beschikbaar) en heeft Maryke Oor meerdere bedrijven begeleid (sector: prefab montage bouw, scheepsbouw, papierindustrie, heftruck, transport) om ermee te werken.
De methodiek is, tijdens de loopbaan, gevalideerd door doelgroep onderzoek en projectprocesevaluatie (uitgevoerd door VeiligheidNL). 
Na een Versterking Arbeids Veiligheidsproject van drie jaar (in metaal industrie) zijn het aantal ongevallen gehalveerd door middel van stimuleren van veiligheidsbewustzijn. Er is tevens een start gemaakt met (veiligheid)cultuur verandering. Deze aanpak werd in 2005-2008 gesubsidieerd door Min. SZW. Prof. dr. Andrew Hale heeft (tussentijds en na afloop) alle andere deelnemers (totaal 22) onderzocht en bovengenoemde twee keer als de beste beoordeeld. 
Maryke Oor is een demingscircle denker (plan-do-check-act). Deze continue verbeter systematiek is toegepast op de processen voor ISO 9001, 14001 en Ohsas 18001 (NEN 45001in ontwikkeling). Het gaat erom dat de systemen een tool zijn en niet een doel op zich. 

Kernkwaliteiten zijn: enthousiasmeren, doorzetter, creatief denken, vooruitziende snelle (doelgerichte) denker. Maryke Oor is overtuigt van ethische normen & waarden en heeft behoefte om te blijven leren. Haar kracht is het vinden van eventuele knelpunten in een situatie en snel inzien hoe dit opgelost kan worden.

Toegevoegde teamwaarden zijn: aandacht gelijkmatig verdelen over “taak” en “proces”, anderen motiveren om meer te bereiken en teamprestaties te verbeteren. Maryke Oor doet meer dan verwacht wordt. 
Anderen ervaren Maryke Oor als flexibel met een eerlijke stijl van communiceren.


P.S. kennis over kernkwaliteiten en team toegevoegde waarden zijn ontleent aan een assesement.